dr marek brzewskiDr n. med. Marek Brzewski - specjalista dermatolog i wenerolog. Absolwent Akademii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację 2 stopnia z dermatologii i wenerologii uzyskał w 1975 roku. Wieloletni pracownik naukowy Collegium Medicum UJ w Klinice Dermatologii na stanowiskach asystenta, st.wykładowcy, adiunkta. Autor licznych prac z zakresu dermatologii i wenerologii. Odbył staże w Klinikach Dermatologii w Niemczech między innymi w Monachium i Bonn. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby lekarskiej. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzienie dermatologii i wenerologii. Rekomendowany dermatolog przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec. Członek PTD.

 

pawel brzewski

Dr n. med. Paweł Brzewski ukończył w roku 2006 wydział lekarski Collegium Medicum UJ. Ordynator Oddziału Dermatologicznego z pododdziałem dzieci w Szpitalu Specjalistycznym im. Żeromskiego w Krakowie. Adiunkt w Klinice Dermatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM. Specjalista dermatolog i wenerolog. W ciągu ostatnich lat był autorem i współautorem 45 prac naukowych powstałych w Katedrze Dermatologii, laureatem 3 Nagród Głównych na Konferencjach Międzynarodowych w dziedzinie dermatologii i wenerologii. W październiku 2009 roku brał udział w XVIII Zjeździe EADV w Berlinie, potem Karlovych Varach oraz Weronie / EADV 2012/ . Od 6 lat regularnie uczestniczy w konferencjach, sympozjach i szkoleniach z zakresu dermatologii organizowanych przez Klinikę Dermatologii oraz w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Krakowie, którego jest aktywnym członkiem. Kilkakrotnie prezentował również pokazy przypadków na posiedzeniach PTD w Krakowie. Odbył praktykę zagraniczną w Klinice Dermatologicznej na Medizinische Universität Wien AKH. W 2011 roku odbył staż na Uniwersytecie w Monachium LMU alianz Harvard w ramach projektu „Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae”. Głównym tematem jego zainteresowań naukowych są badania nad podłożem molekularnym raków podstawno - i kolczystokomórkowych. W czerwcu 2012 roku obronił pracę doktorską z wyróżnieniem na temat: „Badanie ekspresji elongaz i desaturaz oraz składu kwasów tłuszczowych frakcji lipidowych w ogniskach raka podstawnokomórkowego skóry. ” Prowadzi z sukcesem zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego. Od 2008 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ, uzyskując wysokie oceny prowadzonych przez niego zajęć. Ukończył liczne kursy z zakresu dermatologii, dermatochirurgii oraz medycyny estetycznej.